Hình bìa

Thiên Đình Đọc Truyện App

Tác giả Khinh Thục Nam 27
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 819,328
Convert 100%
Cập nhật
14 thích
1766 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hàn Phong download một Thiên Đình app, kết quả phát hiện bên trong tác giả đều là đến từ chính một cái gọi là Thiên Đình địa phương.

Hàn Phong phát hiện mình muốn bắt đầu phát đạt, tùy tiện khen thưởng một điểm, tác giả liền cảm động đến rơi nước mắt đưa cho Hàn Phong một ít Thiên Đình lễ vật nhỏ.

Nếu như ta viết quyển tiểu thuyết phát đến Thiên Đình app bên trong lại sẽ phát sinh cái gì đây?

Tương Tự Truyện Thiên Đình Đọc Truyện App