Hình bìa

Thiên Đình Đào Bảo Điểm

Tác giả Vô Thường
Thể loại Đô Thị Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,719,191
Convert 100%
Cập nhật
26 thích
4565 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Diêm vương yếu nhân canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến năm canh?

Ninh Tiểu Bắc: Ta có thể! Diêm vương còn nợ ta ba ngàn ức linh thạch đây!

Ninh Tiểu Bắc, một ăn no chờ chết học sinh cấp ba, nhưng khi hắn trong lúc vô tình tiến vào một nhà "Thiên Đình Đào Bảo điếm" thì, tẻ nhạt thời điểm đùa giỡn đùa giỡn Thường Nga, nháo nháo Ngọc Hoàng đại đế;

Bất ngờ tiến vào Thiên Đình TaoBao điếm hắn, còn sẽ phát sinh ra sao cố sự đây?

Tương Tự Truyện Thiên Đình Đào Bảo Điểm