Hình bìa Top 26

Thiên Đạo Thư Viện

Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai
Thể loại Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Xuyên Không Trọng Sinh
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 3,017,598
Convert 90%
Cập nhật
Độ tuổi 10+
Cảm Xúc Người Đọc
3
2
2
2
1
88 6 phiếu
Thấp độ YY
1445 thích
212490 đọc
15 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thư Viện nơi tay, trang bức thoải mái. Có Thư Viện việc gì làm không được? Luyện đan? Thư họa? Thuần thú? Đợi ta đọc sách chút là được

Cảnh giới: nhất trọng Tụ Tức cảnh - nhị trọng Đan Điền cảnh - tam trọng Chân Khí cảnh - tứ trọng Bì Cốt cảnh - ngũ trọng Đỉnh Lực cảnh - lục trọng Ích Huyệt cảnh - thất trọng Thông Huyền cảnh - bát trọng Tông Sư cảnh

Tương Tự Truyện Thiên Đạo Thư Viện