Hình bìa

Thiên Đạo Thư Viện

Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai
Thể loại Tiên hiệp Xuyên Không Kiếm hiệp Trọng Sinh
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 2,499,644
Convert 88%
Cập nhật
Độ tuổi 10+
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
1
98 2 phiếu
Cao độ YY
792 thích
93039 đọc
6 bài
C
D
Giới Thiệu Truyện

Thư Viện nơi tay, trang bức thoải mái. Có Thư Viện việc gì làm không được? Luyện đan? Thư họa? Thuần thú? Đợi ta đọc sách chút là được

Cảnh giới: nhất trọng Tụ Tức cảnh - nhị trọng Đan Điền cảnh - tam trọng Chân Khí cảnh - tứ trọng Bì Cốt cảnh - ngũ trọng Đỉnh Lực cảnh - lục trọng Ích Huyệt cảnh - thất trọng Thông Huyền cảnh - bát trọng Tông Sư cảnh

Tương Tự Truyện Thiên Đạo Thư Viện