Hình bìa

Thiên Ảnh

Tác giả Tiêu Đỉnh
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,518,891
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 16+
Cảm Xúc Người Đọc
3
1
93 2 phiếu
Thấp độ YY
61 thích
21590 đọc
6 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Âm Dương phân Thiên Địa, Ngũ Hành định càn khôn.

Vòm trời phía dưới tuế nguyệt tang thương Trung Thổ Thần Châu, chính là Tiên đạo hưng thịnh thời đại, ức vạn sinh linh vui sướng hướng quang vinh.

Tung hoành nghìn vạn dặm giữa, luôn có người giữa từng màn thăng trầm, tại khoáng đạt trường sinh Tiên đạo trong trình diễn.

Có quang liền có ám, vòm trời phía dưới quang huy bên trong, nhưng có trầm mặc bóng dáng lặng yên đi về phía trước lấy...

Tương Tự Truyện Thiên Ảnh