Hình bìa

Thi Vương

Tác giả Phiêu Vũ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 235,309
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
50 1 phiếu
Thấp độ YY
1156 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Thi Vương của tác giả Phiêu Vũ trên trang đọc truyện online.Truyện xảy ra trên Vô Tận giới, là thế giới tiên hiệp của bản thân tôi, thế giới này trong tác phẩm kia được nhắc đến tương đối rõ ràng ngay từ đầu, còn trong tác phẩm này, xin để mọi người tìm hiểu nó theo từng chương vậy.Trên Vô Tận giới có rất nhiều tộc loại, nên khi tôi nhắc đến con người, chính là nhắc đến tất cả mọi tộc loài, chứ không phải nói riêng nhân loại.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thi Vương