Hình bìa

Thí Thiên Kiếm Tiên

Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,270,210
Convert 100%
Cập nhật
4850 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhất kiếm Đông Lai, Nhật Nguyệt tây đi.

Thánh thần Quy Tịch, vạn tiên phục thủ.

Quần ma loạn vũ, thiên hạ Thủy Hỏa.

Ta cầm một kiếm, dẹp yên bát hoang.

...

Thương Thiên đã chết.

Kiếp sau, ta nguyện thành tiên.

Cuộc đời này, ta nguyện thành ma, chỉ cầu Càn Khôn sáng sủa, chính khí trường tồn!

Tương Tự Truyện Thí Thiên Kiếm Tiên