Hình bìa

Theo Thần Tích Đi Ra Cường Giả

Tác giả Đỗ Xán
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 7,009,928
Convert 100%
Cập nhật
89 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thân thể là Thiên Địa tối huyền ảo khó lường , tu tiên đó là đi bước một theo phàm nhân thịt Tiên cảnh tu tới Nhân Tiên, nghịch tinh thần, đấu thương khung, Vĩnh Sinh, đó là tu sĩ.

Quyển sách giảng là một cái nhân đan điền có cái khe không thể tu hành thiếu niên khi gia tộc Thánh Địa tế bái tổ tiên khi, ở góc phát hiện một pho tượng từ xưa thần bí tổ tiên tượng đá, mà này tôn tượng đá đồng tử mắt thạch cầu thế nhưng bóc ra, chảy ra hai giọt nước mắt, thiếu niên theo nước mắt trung tiến vào một cái kỳ diệu địa phương -- Thần tích.

Tương Tự Truyện Theo Thần Tích Đi Ra Cường Giả