Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Theo Cây Giống Lớn Lên Thành Thế Giới Thụ

Truyện có 202 chương.
1
Cây Giống
2
Tiến Hóa
3
Mộng Huyễn Chi Hoa
4
Tấn Cấp! Nhất Giai!
5
Tiếp Tục Tiến Hóa
6
Nhị Giai Thuộc Tính
7
Huyễn Ong
8
Sinh Mệnh Linh Dịch
9
Linh Trí Cùng Thân Thuộc
10
Thất Giai Ma Thú
11
Ma Hạch Cấp Bảy! Thần Bí Trái Cây!
12
Tiến Hóa
13
Linh Hồn Thuế Biến
14
Tiến Giai Năng Lực
15
Hoa Cùng Huyễn Cảnh
16
Tiểu Tinh Linh
17
Annie Cùng Cây
18
Cộng Sinh Khế Ước
19
Khô Héo Hạt Giống
20
Thế Giới Thụ
21
Thuế Biến Huyễn Ong
22
Mới Gặp Nhân Loại
23
Tinh Linh Thiếu Nữ
24
Diệt Sát
25
Chữa Trị
26
Tinh Linh Mẫu Thụ
27
Thế Giới Tình Hình Chung
28
Chia Sẻ Cùng Bằng Hữu
29
Sinh Mệnh Chúc Phúc
30
Tinh Linh Nhất Tộc
31
Chúc Phúc
32
Hữu Nghị
33
Rời Đi
34
Hiểu Ra Bản Thân
35
Cuồng Bạo Bắt Đầu
36
Nguyên Tố Triều Tịch
37
Huyễn Hồ
38
Toàn Diệt
39
Thông Minh Bạch Hồ
40
Tăng Thực Lực Lên
41
Khiếp Sợ Bạch Hồ
42
Nhân Loại Tình Thế Nguy Hiểm
43
Tự Do Chi Thành Khốn Cảnh
44
Trên Chiến Trường Nguy Cơ
45
Trên Chiến Trường Chuyển Cơ
46
Ý Chí Tới Người
47
Quét Ngang Cùng Về Thành
48
Ở Giữa Màn Cùng Tổng Tiến Công
49
Chiến Đấu
50
Tuyệt Vọng Cùng Hi Vọng
51
Giáng Lâm
52
Săn Giết
53
Ma Thú Mạt Lộ
54
Kinh Khủng Thủ Đoạn
55
Duy Mỹ
56
Nguyên Tố Chi Quả
57
Sinh Mệnh Chi Nguyên
58
Không Gian Mở
59
Nhân Loại Cúng Bái
60
Không Gian Vòng Tay
61
Ban Ân
62
Trở Về
63
Ba Cái Tiểu Gia Hỏa
64
Thánh Vực Ma Thú Chấn Động
65
Chơi Đùa Chơi Đùa
66
Huyễn Hồ Một Nhà
67
Khiếp Sợ Huyễn Hồ Nhóm
68
Tiến Về Sơn Cốc
69
Nguy Cơ Đang Tiềm Ẩn
70
Lửa Giận Cùng Phương Pháp
71
Thất Vọng Cùng Lấy Lòng
72
Siêu Cự Hình Nguyên Tố Khoáng Mạch
73
Đến Nguyên Tố Khoáng Mạch
74
Phong Vân Dũng Động
75
Thánh Vực Tề Tụ
76
Hi Vọng, Âm Mưu Cùng Tiến Giai
77
Chém Giết Bắt Đầu
78
Thuế Biến, Tử Vong Cùng Phát Hiện
79
Khiếp Sợ Đám Người
80
Suy Đoán Cùng Biến Hóa
81
Kim Sắc Hỏa Diễm
82
Vị Diện Bí Văn
83
Bất An Đám Người
84
Ác Ma Giáng Lâm
85
Sợ Hãi Ác Ma
86
Kinh Khủng Cốt Ma
87
Tuyệt Vọng Huyễn Hồ
88
Ngạc Nhiên Đám Người
89
Sát Cơ Dần Dần Lên
90
Nghiền Ép Cùng Chạy Trốn
91
Giam Cầm Cùng Thiêu Đốt
92
Tiêu Diệt Cùng Tức Giận
93
Mới Gợn Sóng
94
Tiền Căn Hậu Quả
95
Cung Kính Cùng Tham Lam
96
Ma Thú Hiệu Trung
97
Trừng Trị Cùng Bí Ẩn
98
Dọn Đi Cùng Ảo Não
99
Quyến Luyến Tiểu Gia Hỏa Nhóm
100
Tín Ngưỡng Cùng Thần Lực
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 202