Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

12

Bình

231

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thế Giới Thứ Chín

Địch Cửu

Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

Là chủ nhân của đạo tắc thứ chín mà Phàm Nhân Thánh - Mạc Vô Kỵ thả ra. Vốn ở Tề Quốc là một thiế...

Cảnh Kích

Cảnh Kích Hoa
Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler

Anh em của Địch Cửu, tư chất cực cao (dị lôi linh căn), trong một lần đánh phá Thích Gia Thương L...