Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Thế Giới Huyền Huyễn

Truyện có 82 chương.
1
Khởi Đầu
2
Rời khỏi gia tộc
3
Nham Hiểm
4
Thủy Sơn Tông
5
Kịch Chiến
6
Bại Lộ
7
Tiêu Hao Chiến
8
Nguy Cơ
9
Thoát Khốn
10
Vào Thành
11
Giết Vào
12
Một Đấu Bốn (1)
13
Một Đấu Bốn (2)
14
Về Thành
15
Thời Cơ
16
Chiến Thủy Sơn Tông (1)
17
Chiến Thủy Sơn Tông (2)
18
Chiến Thủy Sơn Tông (3)
19
Chiến Võ Tướng (1)
20
Chiến Võ Tướng (2)
21
Thủy Sơn Tông, Toàn Diệt
22
Đột Phá Võ Tướng Cảnh
23
Triệu Gia Trang
24
Xung Đột Mở Màn
25
Tiếp Viện (1)
26
Tiếp Viện (2)
27
Chạy Trốn
28
Võ Hoàng Giáng Lâm
29
Thoát Đi
30
Nam Phụng Thành
31
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, Ngu
32
Đồ Long Hổ Trại (1)
33
Đồ Long Hổ Trại (2)
34
Đế Đô, Ta Tới
35
Tao Ngộ Anh Trai
36
Khảo Hạch Bắt Đầu
37
Vô Tình Dương Tiêu
38
Phi Dương Vs La Mị
39
Gặp Đế Thiên
40
Phi Dương Vs Dương Tiêu
41
Đánh Nổ Dương Tiêu
42
Thiên Bách Tông
43
Thiên Bách Tháp
44
Đánh Bại Võ Hoàng
45
Bị Vây Công
46
Đại Sát Tứ Phương
47
Đột Phá Võ Hoàng
48
Chấp Pháp Đường
49
Hệ Thống 3.0
50
BARRETT M82A1
51
Trác Gia Âm Mưu
52
Đánh Chết Bạch Thạch
53
Đại Chiến Bắt Đầu
54
Đi KS Mạng (Kill Stealing)
55
Oanh Sát Võ Tôn
56
Bắn Chết Trác Lập
57
Về Tông Môn
58
Đột Phá Võ Tôn
59
Trúc Nhật Thành
60
Đắc Tội Kha Gia
61
Chiến Kha Gia (1)
62
Chiến Kha Gia (2)
63
Đồ Ngàn Người
64
Giải Quyết Nốt
65
Phi Dương, Khẩu Vị Mặn
66
Lên Đỉnh Bị Làm Phiền
67
Tế Đàn
68
Phi Dương Vs Xương Hạo
69
Trận Pháp
70
Không Gian Khác
71
Mạnh Tộc
72
Phi Dương Xuất Hiện
73
Can Thiệp
74
Sắp Đột Phá
75
Diễn Kịch
76
Võ Đế Giáng Lâm
77
Chiến Võ Đế
78
Kẻ Vét Máng
79
Quay Số Sụp Đổ
80
Eistibus
81
Tùy Quốc
82
Thương Gia Bất Hòa
Chọn khoảng: 1 - 82