Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện The Gamer Hệ Thống

vutoanlss · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

cũng tạm đc, thích nhất chap 37:" mất đời giai tân"

Thiên Đế · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Main hơi bá nên mất hay, nhưng ta thích. Buồn cái không phát triển tình cảm rõ rãng, cứ thấy gái là hốt. MÀ lý do ta đề của bởi vì huhuhu tại sao ko ra chương, drop rồi à

lamvoia2 · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
30 Đánh Giá
Cao Độ YY

Nội dung truyện copy hoàn toàn từ các bộ truyện khác trừ tên nhân vật. Nvc ăn tạp ko suy nghĩ, ko phát triển tính cách, tình cảm, thấy gái là hốt và hốt bằng sạch như kiểu nhặt tiền ấy. Truyện ko đáng đọc (Định cho 1 điểm cơ mà chưa đủ cấp)

tonymcruise · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Nvc bá quá nên mất hay, nên có chút khó khăn + thử thách chứ động đâu xong đó thì hào quang quá chói lọi.

não tàn nhiều vợ hài trọng sinh ngựa giống hậu cung tu luyện từng bước
Kenshooter032 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cũng tạm đc nhưng nvc hơi não tàn