Hình bìa

The Avengers bên trong Kiếm Tiên

Tác giả Khuynh Thành Lam Dạ
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,820,274
Convert 100%
Cập nhật
8 thích
1420 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Mặc Phi kế thừa tổ tiên lưu truyền tới nay Tiên Kiếm, tại tu luyện về sau cũng là bị Thiên Khiển bổ...

Khi Mặc Phi khi tỉnh dậy, lại là phát hiện mình đã tại đông đảo Siêu Cấp Anh Hùng Mỹ Quốc ở trong...

Nơi này có Phục Cừu Giả, X Chiến Cảnh, các loại nhân vật phản diện, thậm chí còn có...

Cái thế giới này càng là nhiều một tên Kiếm Tiên...

Tương Tự Truyện The Avengers bên trong Kiếm Tiên