Hình bìa

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

#TGDNT

Tác giả Lưu Nha
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,502,221
Convert 100%
Cập nhật
65 thích
30060 đọc
8 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Lương Tịch bởi vì lần thứ nhất đột phát thiện tâm mà nhờ có vạn năm chân lực, gia nhập Thiên Linh Môn do đó bước trên chính thức tu chân đạo đường.

Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đàm tiếu nhân gian cường địch tan thành mây khói.

Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đơn giản chính là các loại hoa nuôi nuôi thảo, tán gái luyện luyện bảo. Một tay che trời hạ, rất tốt rất cường đại. Lương Tịch nhìn xem phủ phục tại chính mình dưới chân thất giới chúng sinh, cường điệu xuống ta là một cái trinh tiết quan niệm cường đại nam nhân.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thất Giới Đệ Nhất Tiên