Hình bìa

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả Cổ Long
Thể loại Kiếm Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 74,257
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
174 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm nay y chỉ đánh lộn có ba lần . Chỉ ăn phải có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa bị uống say."

Một người như vậy có thế làm việc gì lớn ? Có ai giám tin tưởng để cùng y âm mưu một việc gì ?
Khổng Minh từng nói về Bàng Thống "Đại hiền mà dùng vào việc nhỏ thì sinh quái tật" Phải chăng đó cũng đúng với Tiểu Mã?
Các bạn hãy cùng đoàn người vượt qua Lang Sơn một nơi đầy kinh hoàng để biết trong các mệnh đề trên cái nào đúng cái nào sai trong tác phẩm Quyền Đầu của Cổ Long tiên sinh cùng dịch giả Lê Khắc Tường đã lừng danh trên giang hồ...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu