Hình bìa

Thanh Huyền Đạo Chủ

Tác giả Trung Nguyên Ngũ Bách
Thể loại Tiên Hiệp Cổ Tiên Hiệp Bình Đạm
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,307,610
Convert 100%
Cập nhật
54 thích
19760 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cái gì gọi là đạo chủ ?

Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."

Tương Tự Truyện Thanh Huyền Đạo Chủ