Hình bìa

Thanh Đế

青帝

Tác giả Kinh Kha Thủ
Thể loại Tiên Hiệp Quân Sự Quan Trường
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 5,378,221
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
6 thích
3681 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên địa đại kiếp đến, đã từng cường giả Diệp Thanh trở lại đại kiếp trước đó, kỳ ngộ đến Nho gia bảo điển, tu luyện chân pháp, kết Sơn Thần, xông Long cung, đại chiến chư phương thế lực, đoạt tiên thiên cơ duyên, thành tựu uy danh hiển hách, đạp vạn tiên, mở thế giới, tam giới duy ta độc tôn, thành tựu Thanh Đế chứng đạo!

Tương Tự Truyện Thanh Đế