Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thanh Cung Mười Ba Triều

KeoChuoi · Hóa Thần Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một tiểu thuyết tuyệt hay về 388 năm nhà Thanh thống trị Trung Hoa. Từ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho đến Phổ nghi vị vua cuối cùng. Đọc truyện để thây được quá trìn hình thành, hưng thịnh và suy tàn của triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.