Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thăng Ma Tà Đạo

CônBằng · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Quá hay nhỉ các đạo ữ, like nhiệt tình để ta la,F tiếp

KhánhVân · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Em nghĩ hay nên đề cử cho côn bằng ca ca