Hình bìa YY Convert

Thăng Ma Tà Đạo

Tác giả Đậu Tử Nhạ Hoạ
Thể loại Cổ Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,687,988
Chương dịch 53%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
Cảm Xúc Người Đọc
5
3
2
1
100 2 phiếu
Thấp độ YY
44 thích
12422 đọc
15 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Chín ngày trước, Thái Dương rơi xuống sau không…nữa bay lên.

Ngày thứ mười, Tô Cảnh danh chấn tứ phương.

Tương Tự Truyện Thăng Ma Tà Đạo