Hình bìa

Thắng Giả Vi Vương

Tác giả Lâm Hải Thính Đào
Thể loại Cạnh Kỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,681,345
Convert 100%
Cập nhật
1326 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta gọi Thường Thắng, Thường Thắng tướng quân Thường Thắng, thường thường thắng lợi Thường Thắng.

Ta truy cầu không phải thú vị bóng đá, mà là có thể đạt được thắng lợi bóng đá, thắng lợi để cho ta nhiệt huyết sôi trào, thắng lợi khiến cho ta cảm thấy bóng đá thú vị!

Nếu như ngươi cũng chán ghét làm một kẻ thất bại, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ có tiếng nói chung.

Ta gọi Thường Thắng, đây là ta chuyện xưa.

Cũng là một cái liên quan tới khát vọng mơ ước chuyện xưa.

Tương Tự Truyện Thắng Giả Vi Vương