Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Y Đích Nữ

kiếm-khách-lvl69 · Luyện Khí Tầng Một ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyen hay. dich ngon nua la 9 diem

không não tàn hài OE (open ending)
Đường_Trúc_Diệp · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍