Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Môn

Truyện có 926 chương.
1
Quỷ dị thế giới
2
Hợp mưu
3
《 Đạo Điển 》
4
Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng
5
Cô quạnh như tuyết
6
Phát huy thất thường
7
Vạn vật chi đạo
8
Vạn vật
9
Bụi bặm
10
Trời cao biển rộng
11
Yên lặng xem biến đổi
12
Không sống nổi
13
Tấm màn đen
14
Chính là như thế tự tin
15
Liều mạng
16
Việc vui
17
Tâm quá mệt mỏi
18
Vận mệnh
19
Hạt giống
20
Một nhánh hồng hạnh xuất tường lai
21
Lấy người làm gốc
22
Sinh nhật
23
Xảy ra vấn đề rồi
24
Kinh ngạc
25
Săn bắn đội
26
Khinh người quá đáng
27
Lần thứ nhất
28
Con mồi
29
Thương lượng làm việc nhỏ
30
Ám khí
31
Hạ thương
32
Thu hoạch lớn
33
Hồi thôn
34
Thiên tài
35
Lòng tham không đáy
36
Một đống mao
37
Mượn đao giết người
38
Có hỏa
39
Tên là Thanh Hỏa
40
Tốc độ
41
Biến mất thế giới
42
Mở ra
43
Vương Giả tôn trọng
44
Tiết lộ
45
Đối chất nhau
46
Phụ thân
47
Ngu xuẩn nhất quyết định
48
Phong cảnh
49
Thần Hậu phủ chỉ lệnh
50
Tám năm
51
Xác thực bờ sông
52
Vân Khinh Vũ
53
Tố chất
54
Đơn giản trực tiếp
55
Không quen giao lưu
56
Song Long bảng thủ
57
Thiên Đạo
58
Báo danh tư cách
59
Cứng rắn thủ đoạn
60
Tiếng chiêng vang
61
Đùa kiểu này
62
Liền nhau mà ngồi
63
Báo cáo
64
Yết bảng
65
Hai mươi đứng đầu
66
Ba không đăng giáp
67
Vui lòng nhận
68
Mực đậm một bút
69
Tự tự châu ngọc
70
Minh nguyệt giữa trời
71
Khiêu chiến Phương Chính Trực
72
Như vậy cũng được?
73
Vận may dùng hết
74
Vội vã từ biệt
75
Quan ấn
76
Ma nhãn
77
Thiên Đạo các
78
Nam bắc chi dị
79
Có chí khí
80
Mặc U đàm
81
Lệnh truy nã
82
Một miệng chè thơm
83
Kim Phê Thánh Ngôn
84
Thảo tặc hịch văn
85
Gây xích mích ly gián
86
Bão táp
87
Ám lưu
88
Sớm ra tay
89
Soát người
90
Trái cây
91
Vấn đề khó
92
Chứng minh thuần khiết
93
Ba ngày
94
Rất hào phóng
95
Ba vị trí đầu
96
Bí mật công khai
97
Nơi đầu sóng ngọn gió
98
Song thắng
99
Võ thí kỳ hạn
100
Tiểu thế giới