Danh sách chương Thần Ma Thiên Tôn

Chương mới lên trước
Truyện có 1435 chương.
CHƯƠNG 1: NGƯỜI CHẾT SỐNG DẬY TỪ TRONG QUAN TÀI.
1
CHƯƠNG 2: VÕ ĐẠO TÂM CUNG
2
CHƯƠNG 3: THIÊN ĐỊA HUYỀN KHÍ
3
CHƯƠNG 4: THẤT KHIẾU THẦN MA TÂM CUNG (1)
4
CHƯƠNG 5: MA KIẾM THỨC TỈNH
5
CHƯƠNG 6: KỲ LÂN TUYẾT KIẾM
6
CHƯƠNG 7: DƯỠNG TÂM ĐỈNH
7
CHƯƠNG 8: DƯỠNG TÂM SƯ ĐẠI NHÂN
8
CHƯƠNG 9: NGHỊ SỰ ĐIỆN
9
CHƯƠNG 10: CHỬI CHO HỘC MÁU
10
CHƯƠNG 11: LIÊN TỤC ĐỘT PHÁ HAI CẢNH GIỚI
11
CHƯƠNG 12: TUYỆT THẾ THIÊN TÀI
12
CHƯƠNG 13: TÚI CÀN KHÔN
13
CHƯƠNG 14: OAN GIA NGÕ HẸP
14
Chương 15: Mấy Nhà Vui Vẻ Mấy Nhà Sầu
15
Chương 16: Hầu Gia Xuất Quan
16
Chương 17: Quyết Định Của Hầu Gia
17
Chương 18: Lễ Vật Của Vương Vân Trùng
18
Chương 19: Sát Kiếp
19
Chương 20: Một Đường Sinh Tử
20
Chương 21: Ngọc Ngưng Sanh
21
Chương 22: Cứu Người
22
Chương 23: Hứa Hẹn
23
Chương 24: Nam Sơn Tập
24
Chương 25: Huyết Thiềm Mộc Diệp
25
Chương 26: Long Tượng Thần Võ
26
Chương 27: Hắc Ám Đế Thành
27
Chương 28: Trong núi ngộ địch
28
Chương 29: Huyết Thiềm Mộc dẫn phát huyết án
29
Chương 30: Huyền thú nhị phẩm
30
Chương 31: Thần Long trên mây
31
Chương 32: Âm Thi Thoát Xác
32
Chương 33: Tam Liên Trảm Huyền Khí kiếm
33
Chương 34: Khách không mời mà đến
34
Chương 35: Thích khách
35
Chương 36: Ngờ vực vô căn cứ
36
Chương 37: Thanh mai trúc mã đã kết thúc
37
Chương 38: Ngân Trì phu nhân
38
Chương 39: Phu nhân, Huyền dược của người!
39
Chương 40: Trả thù
40
Chương 41: Ba đại ẩn mạch
41
Chương 42: “Thiên Địa Huyền Khí” tầng thứ ba
42
Chương 43: Ba đại cao thủ
43
Chương 44: Đại quân vây trang
44
Chương 45: Hầu gia giá lâm
45
Chương 46: Võ Hồn Pháp Thân
46
Chương 47: Diệt Thế Đạo
47
Chương 48: Thiên Tượng Thần Thể
48
Chương 49: Chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp
49
Chương 50: Điện chủ
50
Chương 51: Sáu viên Huyền đan
51
Chương 52: Hàn Tằm đấu Huyết Thiềm
52
Chương 53: Vương phi kén rể
53
Chương 54: Long đàm hổ huyệt
54
Chương 55: Chuyện xưa mười năm trước
55
Chương 56: Mẹ vợ thử con rể
56
Chương 57: Đấu Giá Trường Kim Bằng
57
Chương 58: Khiếp sợ
58
Chương 59: Đấu giá hội Huyết Thiềm Đan
59
Chương 60: Kết thông gia
60
Chương 61: Ba tháng sau, ta đến rồi
61
Chương 62: Dư luận xôn xao
62
Chương 63: Hứa hẹn cùng tánh mạng
63
Chương 64: Thiên hạ đệ nhất tình si
64
Chương 65: Bên ngoài Thiên Môn
65
Chương 66: Hận quân bất tự giang lâu nguyệt
66
Chương 67: Hỏa Ma Sơn Mạch
67
Chương 68: Khảo hạch tàn khố
68
Chương 69: Sinh tử đối đầu
69
Chương 70: Thiên Lôi Hồng Chung
70
Chương 71: Kim Sí Quỷ Vương Hạt
71
Chương 72: Giàu to
72
Chương 73: Ma Cung
73
Chương 74: Ngự Thiên Địch
74
Chương 75: Đầm lửa
75
Chương 76: Tiểu Long màu đỏ
76
Chương 77: Hai mươi tư hắc y nhân
77
Chương 78: Tắm trong biển máu
78
Chương 79: Thoát hiểm
79
Chương 80: Trứng Huyền thú nứt ra
80
Chương 81: Thần Thể tầng thứ ba
81
Chương 82: Vẫn Long Cốc
82
Chương 83: Giết chóc bắt đầu
83
Chương 84: Máu tươi nhuộm đêm mưa
84
Chương 85: Chấn nhiếp chư hùng
85
Chương 86: Lão động ngàn năm
86
Chương 87: Thủ Sơn thi nô
87
Chương 88: Tiến vào Huyết Sơn
88
Chương 89: Lan Phỉ công chúa
89
Chương 90: Bán thi nô
90
Chương 91: Danh Dương
91
Chương 92: Tử địa Ma Cung
92
Chương 93: Tin dữ
93
Chương 94: Giết
94
Chương 95: Thiên Đỉnh Thần Thông Phổ
95
Chương 96: Giết người chôn cùng
96
Chương 97: Nhất Kiếm Đạo
97
Chương 98: Đại nạn không chết
98
Chương 99: Khảo hạch chấm dứt
99
Chương 100: Khảo hạch còn chưa kết thúc
100