Hình bìa

Thần Ma Dưỡng Thực Tràng

#TMDTT

Tác giả Hắc Đồng Vương
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,734,252
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
5 thích
6886 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đang học loại 3 đại học, không có lý tưởng Tô Vũ.

Bởi vì sự kiện Hố trời, tòa trường học sụp đổ rơi vào "Hố trời", hiện ra trong rừng rậm đầy nguy hiểm, tại nơi này, có đầy rãy các loại khủng bố.

Biến dị đáng sợ, theo bàn tay của hắn, bắt đầu...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Ma Dưỡng Thực Tràng