Hình bìa YY Dịch

Thần Điêu Du Hiệp (Dịch)

Tác giả Dạ Khách
Thể loại Kiếm Hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 14,403
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
YY Dịch
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
1
89 1 phiếu
Vừa độ YY
16 thích
3722 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một sinh viên tinh tẫn nhân vong, xuyên qua thế giới kiếm hiệp kim dung hóa thân thành Dương Quá, thu hết thiên hạ mỹ nữ vào tay. Truyện là những màn tán gái siêu quần đi kèm những pha giao đấu cả trên chiến trường lẫn trên...giường.

Tương Tự Truyện Thần Điêu Du Hiệp (Dịch)