Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

333

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thần Đạo Đan Tôn

Trì Mộng Hàm

Nhân Vật Phụ · Nữ

Là Nữ thiên tài của Đông Lâm đế tộc

  • Ta dù chết cũng phải gả cho Lăng Hàn

Hổ Nữu

Nhân Vật Phụ · Nữ

Cuộc sống của Nực chỉ có 3 điều Ăn, chơi và Lăng Hàn . Là Vợ của Lăng Hàn

Đại Hắc Cẩu

Đệ Nhất Tiện Đế
Nhân Vật Phụ · Nam

Vũ khí nào mang lại hiểu quả cao hơn nắm đấm? Với ta, chính là ba tấc lưỡi. Cẩu sinh là gì? Tu lu...

Loạn Tinh

Nữ Hoàng
Nhân Vật Phụ · Nữ

Trẫm là Nữ Hoàng, đương nhiên, những thứ có trên đời đều là của trẫm, mà trẫm là của phu quân, nê...

Lăng Hàn

Hàn Thiên Đế
Nhân Vật Chính · Nam

"Ngươi có biết ta là "lấy đức phục nhân"? Không phục, ta đánh cho ngươi phục".

Lưu Vũ Đồng

Nhân Vật Phụ

Các ngươi gọi Lăng Hàn là phế vật, vậy thì tự hắn sẽ cho các ngươi thấy ánh mắt của các ngươi thi...

Tiểu Thanh Long

Con trai Chân Long Đại Đế
Nhân Vật Chính · Nam

đến lượt long gia ngưu bức rồi