Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

322

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Đạo Đan Tôn

Truyện có 4906 chương.
1
Chương 1: Sống Lại
2
Chương 2: Cường Thế
3
Ngươi có bệnh, ta có thể trị
4
Mệnh lệnh thứ nhất
5
Đau đánh lão cẩu
6
Thiên Dược Các
7
Chư Đại Sư
8
Thuyết phục
9
Chỉ đạo tu luyện
10
Chữa trị linh căn
11
Luyện Thể tầng bốn!
12
Phụ thân trở về
13
Lăng Đông Hành tiếc nuối
14
Chấp niệm kiếp trước
15
Quỳ xuống
16
Bò đi ra ngoài!
17
Trình Hưởng đến rồi
18
Cô Lang Huyết
19
Đạp ở dưới chân
20
Luyện đan
21
Luyện Thể tầng năm
22
Gia tộc phiền phức
23
Không hiểu chuyện
24
Không như đồ đệ ngươi vậy
25
Phản chế Trình gia
26
Tin tức Địa Long thảo
27
Kiếm Khí
28
Thanh Linh Quả
29
Tiếp ta một đao
30
Hàng Chiến nửa đường giết ra
31
Cúi đầu nhận sai
32
Đột phá Tụ Nguyên Cảnh
33
Ngũ hành nguyên hạch
34
Hắc tháp tái hiện
35
Ngạo Phong
36
Vĩnh Dạ Vương
37
Trình gia dự định
38
Chiến Trình Khiếu Nguyên
39
Đánh giết
40
Trần Phong Liệt cúi đầu
41
Mã Lãng
42
Tính toán
43
Hạ độc
44
Chiến Mã Lãng
45
Giết chết toàn bộ
46
Tiến vào Thất Phong Sơn
47
Manh mối
48
Hang động đại xà
49
Chiến giao xà
50
Một kiếm kinh diễm
51
Phong gia Tam Thiếu
52
Siêu Nguyên Đan
53
Khô Mộc thân thể
54
Đi tới Đại Nguyên thành
55
Dẫn kiến
56
Ai thích đan phương của ngươi
57
Xếp hàng đi
58
Đại quản gia
59
Dự tiệc
60
Ngồi ở trên cao
61
Đại Vương Tử đến rồi
62
Giận dữ rời đi
63
Sát, đánh sai người
64
Ung dung khống tràng
65
Đại Nguyên Vương triệu kiến
66
Thi đấu bắt đầu
67
Một đám cừu mà thôi
68
Thứ chiến
69
Trước 10
70
Thiên tử quyền pháp
71
Linh khí
72
Liên tục nhường
73
4 đạo kiếm khí
74
Lại xuống 1 thành
75
Đỉnh cao 1 chiến
76
Số một!
77
100 lần
78
Dã nha đầu
79
Say rượu nói lỡ
80
Trình gia trở mình
81
Lăng Gia đại kiếp nạn
82
Lăng Hàn nổi giận
83
Ngươi muốn chết như thế nào?
84
Cứu viện phân đến
85
Lại không Trình gia
86
Lưu Vũ Đồng đột phá
87
Hồ Ba
88
Kết thù
89
Lão quỷ
90
Không hết lòng gian
91
Tiến vào học viện
92
Chân chính Tật Phong Đan
93
Thuyết phục
94
Tranh thu
95
Tìm lão sư
96
Ngân Nguyệt Tộc
97
Truyền thụ
98
Liếm hài
99
Chiếu đánh
100
Kinh sợ