Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

76

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Ninh Vũ Điệp - Thần Chi Bách Luyện

Ninh Vũ Điệp

Nhân Vật Chính · Nữ · namkj114111
Spoiler

Vân điện điện chủ! Tán công luyện lại 9 lần mới viên mãn! Vợ được cưới đầu tiên của La Chinh! Có con trai là La Niệm, thiên phú dị bẩm!