Hình bìa

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

Tác giả Ôn Thuỵ An
Thể loại Kiếm Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 113,764
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
1 thích
327 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: www.tangthuvien.com

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa