Hình bìa

Thần Cấp Tiên Y Tại Đô Thị

Tác giả Lược Ngân Tả Tiểu Thuyết
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,703,646
Convert 100%
Cập nhật
13 thích
22151 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tiên y người , cải tử hoàn sinh. Thần cấp tiên y người , dám đổi Diêm Vương Lệnh , nghịch thiên có thể thay đổi mệnh. Hắn là Tiên Y Môn thứ hai mươi lăm đời truyền nhân , hắn tư chất nghịch thiên , trò giỏi hơn thầy. Hắn lại vừa là người sinh viên đại học , vốn định khiêm tốn , nhưng đom đóm tại trong đêm , há không ánh sáng ? Hành tẩu đô thị , một đường huyên náo , thần cấp tiên y , ta tâm tiêu dao.

Tương Tự Truyện Thần Cấp Tiên Y Tại Đô Thị