Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Cấp Thiên Tài

phaivodanh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay bố cục chặt chẽ, nhân vật miêu tả sinh động tâm lý phân tích sau, chiến tranh nhiều thể loại