Hình bìa

Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả Thiết Chung
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,524,559
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
1
1
50 1 phiếu
Thấp độ YY
160 thích
45658 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ngụy Dịch thu hoạch được Thần Cấp Thăng cấp hệ thống. Chỉ cần điểm kinh nghiệm, hết thảy đều có thể thăng cấp. Tu vi có thể thăng cấp, vũ kỹ có thể thăng cấp, luyện đan có thể thăng cấp, luyện khí có thể thăng cấp, huyết mạch có thể thăng cấp, Vũ Hồn có thể thăng cấp... Cái gì, muội tử cũng có thể thăng cấp? Mạnh đến nổ tung thăng cấp hệ thống, một đường nổ banh trời sảng khoái hành trình. .

Tương Tự Truyện Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống