Hình bìa

Thần Bí Chi Lữ

Tác giả Cổn Khai
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,759,853
Convert 100%
Cập nhật
6270 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt đến lạc hậu thế giới khác, có có thể gia tăng thuộc tính thiên phú dị năng, La Tĩnh bắt đầu bình thường rồi lại không tầm thường sinh hoạt.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Bí Chi Lữ