Hình bìa

Thái Thượng Hồn Đạo

Tác giả Hán Lệ
Thể loại Tiên Hiệp Dị Giới Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,601,128
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
2209 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta ngông cuồng thời gian, vì là, thiên chỉ đến như thế, đạo chỉ đến như thế! Hủy tận sở kiến chi thiên, diệt chi sở kiến chi đạo, toại ta tự xưng Thiên Mệnh, sáng tạo bí thuật "Thiên", lấy ta chi sở ngộ, chưởng khống thiên hạ vạn vật, ta niệm chi động, vì thiên hạ động! Ta niệm chi sát, Hủy Thiên Diệt Địa!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thái Thượng Hồn Đạo