Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Thái Sơ (Dịch)

Truyện có 300 chương.
1
Đại Điền kim lân nguyên thần xuất (1)
2
Đại Điền kim lân nguyên thần xuất (2)
3
Thần Tiên tuyển Tiên Miêu
4
Chí Thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo (1)
5
Chí Thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo (2)
6
Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (1)
7
Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (2)
8
Giám Tiên nhãn trên Hiển Linh thai.
9
Tử khí đông lai kinh tiên giám.
10
Lạnh nhạt minh giám đạo sơ tâm (1)
11
Lạnh nhạt minh giám đạo sơ tâm (2)
12
Dẫn linh chủng trong Linh Điền cốc (1)
13
Dẫn linh chủng trong Linh Điền cốc (2)
14
Đạo tâm cố được một nén hương
15
Trong Sách Có Bảo Bối
16
Chưa học đan đạo đã liều nuốt
17
Viên sơn hữu hổ bài sơn lực (1)
18
Viên sơn hữu hổ bài sơn lực (2)
19
Bá Vương Chưởng trợ giúp Kim Liên
20
Thần thức tự lộ sơ hiển uy
21
Thị phi hắc bạch há điên đảo (1)
22
Thị phi hắc bạch há điên đảo (2)
23
Ba tử giằng co
24
Nham Tương Hầm tu hành (1)
25
Nham Tương Hầm tu hành (2)
26
Ngục Trung Bá Vương
27
Hừng đông tiên lộ khấu tiên môn (1)
28
Hừng đông tiên lộ khấu tiên môn (2)
29
Ngươi vừa xướng xong ta đăng tràng
30
Xưa nay đừng khinh thiếu niên nghèo
31
Môn quy, biến thành ngu dại (1)
32
Môn quy, biến thành ngu dại (2)
33
Ác có ác báo (1)
34
Ác có ác báo (2)
35
Tâm tính của thiếu niên
36
Trái tim muốn dây dưa tiên lộ
37
Con Đường Tu Hành Nhiều Chông Gai (1)
38
Con Đường Tu Hành Nhiều Chông Gai (2)
39
Trưởng Thành Khi Tu Hành Trong Núi
40
Nấu Đậu Cần Gì Phải Vội Vàng (1)
41
Nấu Đậu Cần Gì Phải Vội Vàng (2)
42
Đạo Bất Đồng Sao Phải Bày Mưu (1)
43
Đạo Bất Đồng Sao Phải Bày Mưu (2)
44
Lạc Lối Than Đáng Tiếc
45
Ý Đồ Xấu Ngược Lại Thành Trợ Giúp (1)
46
Ý Đồ Xấu Ngược Lại Thành Trợ Giúp (2)
47
Tu Tiên Vấn Đạo Sừ Đạo Điền
48
Kim Quang Thần Thức Dò Xét Linh Mạch (1)
49
Kim Quang Thần Thức Dò Xét Linh Mạch (2)
50
Hoang Khâu Mao Địa Tạng Linh Tuyền
51
Trồng Linh Địa Tu Tâm Tiên (1)
52
Trồng Linh Địa Tu Tâm Tiên (2)
53
Đạo Tâm Kỳ Duyên Tiên Chủng Biến
54
Cố Sức Bày Mưu Tính Kế Tiên Ma Chủng
55
Từ Xưa Ôm Ngọc Là Có Tội
56
Từ Hoạn Nạn Kết Chân Tình
57
Thất Chi Đông Ngẫu Thu Tang Du
58
Người Đời Đều Là Có Mắt Không Thấy Núi Thái
59
Vết Sẹo Lành Đã Quên Đau (1)
60
Vết Sẹo Lành Đã Quên Đau (2)
61
Chó Ỷ Thế Người, Tâm Cơ Ác
62
Ngươi Truy Ta Đuổi Đấu Nảy Mầm
63
Thuận Pha Hạ Lư, Bàn Tay Hiểm Ác (1)
64
Thuận Pha Hạ Lư, Bàn Tay Hiểm Ác (2)
65
Làm Nhiều Việc Ác Gặp Quả Báo Ngay
66
Họa Thủy Đông Dẫn Tên Bắn Lén (1)
67
Họa Thủy Đông Dẫn Tên Bắn Lén (2)
68
Thái Sơ Tự Nhiên Kết Lương Duyên
69
Trước Giờ Người Dữ Không Nói Nhiều
70
Ngày Ở Trong Núi Ra Tiên Miêu
71
Đại Nghĩa Diệt Thân Phi Hào Nhân
72
Linh Tuyền Có Đất Kết Trái To
73
Tiên Vân Tiên Xa Nhất Tuyến Thiên
74
Tiên Đồ Từ Từ Ngàn Con Đường
75
Sinh Tử Bất Hối Trụ Kiệt Ngục
76
Linh Mễ Dẫn Đến Khách Tám Phương
77
Không Tiện Không Kiêu Xương Tự Cứng
78
Tiên Môn Nhập Đạo Đâm Thọc (1)
79
Tiên Môn Nhập Đạo Đâm Thọc (2)
80
Tiên Gia Cành Lá Sinh Thất Mạch
81
Bất Tử Vu Ma Tái Hiện Thân
82
Thần Thức Giao Chiến Sinh Tử Hiểm
83
Sau Sinh Tử Thu Hoạch Phong Phú
84
Độc Cốc Tuyệt Tiên Kiếm Vô Hình
85
Ba Tháng Sơ Huấn Miêu Kinh Đường (1)
86
Ba Tháng Sơ Huấn Miêu Kinh Đường (2)
87
Tiên Môn Nhập Đạo Hảo Sư Huynh
88
Hạ Vân Tự Nhiên Sơ Giao Thủ
89
Tu Tiên Lục Nghệ Tự Nhiên Ngự (1)
90
Tu Tiên Lục Nghệ Tự Nhiên Ngự (2)
91
Kim Sí Đại Bằng Linh Phù Khuyển
92
Thâm Sơn Linh Vượn Mãnh Hổ Rống
93
Lá Bài Tẩy Trong Át Chủ Bài
94
Sinh Ra Đã Mang Kiêu Ngạo (1)
95
Sinh Ra Đã Mang Kiêu Ngạo (2)
96
Không Vì Hoàng Bạch Mê Che Mắt
97
Di Thiên Đại Họa Gõ Cửa Bàn
98
Có Tật Giật Mình Bỏ Sức Nhiều
99
Từ Xưa Đến Nay Thật Lòng Đổi Chân Tình
100
Tu Tiên Ba Tháng Không Bằng Khỉ
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 300