Danh sách chương Thái Sơ (Dịch)

Chương mới lên trước
Truyện có 165 chương.
Đại Điền kim lân nguyên thần xuất (1)
1
Đại Điền kim lân nguyên thần xuất (2)
2
Thần Tiên tuyển Tiên Miêu
3
Chí Thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo (1)
4
Chí Thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo (2)
5
Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (1)
6
Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (2)
7
Giám Tiên nhãn trên Hiển Linh thai.
8
Tử khí đông lai kinh tiên giám.
9
Lạnh nhạt minh giám đạo sơ tâm (1)
10
Lạnh nhạt minh giám đạo sơ tâm (2)
11
Dẫn linh chủng trong Linh Điền cốc (1)
12
Dẫn linh chủng trong Linh Điền cốc (2)
13
Đạo tâm cố được một nén hương
14
Trong Sách Có Bảo Bối
15
Chưa học đan đạo đã liều nuốt
16
Viên sơn hữu hổ bài sơn lực (1)
17
Viên sơn hữu hổ bài sơn lực (2)
18
Bá Vương Chưởng trợ giúp Kim Liên
19
Thần thức tự lộ sơ hiển uy
20
Thị phi hắc bạch há điên đảo (1)
21
Thị phi hắc bạch há điên đảo (2)
22
Ba tử giằng co
23
Nham Tương Hầm tu hành (1)
24
Nham Tương Hầm tu hành (2)
25
Ngục Trung Bá Vương
26
Hừng đông tiên lộ khấu tiên môn (1)
27
Hừng đông tiên lộ khấu tiên môn (2)
28
Ngươi vừa xướng xong ta đăng tràng
29
Xưa nay đừng khinh thiếu niên nghèo
30
Môn quy, biến thành ngu dại (1)
31
Môn quy, biến thành ngu dại (2)
32
Ác có ác báo (1)
33
Ác có ác báo (2)
34
Tâm tính của thiếu niên
35
Trái tim muốn dây dưa tiên lộ
36
Con Đường Tu Hành Nhiều Chông Gai (1)
37
Con Đường Tu Hành Nhiều Chông Gai (2)
38
Trưởng Thành Khi Tu Hành Trong Núi
39
Nấu Đậu Cần Gì Phải Vội Vàng (1)
40
Nấu Đậu Cần Gì Phải Vội Vàng (2)
41
Đạo Bất Đồng Sao Phải Bày Mưu (1)
42
Đạo Bất Đồng Sao Phải Bày Mưu (2)
43
Lạc Lối Than Đáng Tiếc
44
Ý Đồ Xấu Ngược Lại Thành Trợ Giúp (1)
45
Ý Đồ Xấu Ngược Lại Thành Trợ Giúp (2)
46
Tu Tiên Vấn Đạo Sừ Đạo Điền
47
Kim Quang Thần Thức Dò Xét Linh Mạch (1)
48
Kim Quang Thần Thức Dò Xét Linh Mạch (2)
49
Hoang Khâu Mao Địa Tạng Linh Tuyền
50
Trồng Linh Địa Tu Tâm Tiên (1)
51
Trồng Linh Địa Tu Tâm Tiên (2)
52
Đạo Tâm Kỳ Duyên Tiên Chủng Biến
53
Cố Sức Bày Mưu Tính Kế Tiên Ma Chủng
54
Từ Xưa Ôm Ngọc Là Có Tội
55
Từ Hoạn Nạn Kết Chân Tình
56
Thất Chi Đông Ngẫu Thu Tang Du
57
Người Đời Đều Là Có Mắt Không Thấy Núi Thái
58
Vết Sẹo Lành Đã Quên Đau (1)
59
Vết Sẹo Lành Đã Quên Đau (2)
60
Chó Ỷ Thế Người, Tâm Cơ Ác
61
Ngươi Truy Ta Đuổi Đấu Nảy Mầm
62
Thuận Pha Hạ Lư, Bàn Tay Hiểm Ác (1)
63
Thuận Pha Hạ Lư, Bàn Tay Hiểm Ác (2)
64
Làm Nhiều Việc Ác Gặp Quả Báo Ngay
65
Họa Thủy Đông Dẫn Tên Bắn Lén (1)
66
Họa Thủy Đông Dẫn Tên Bắn Lén (2)
67
Thái Sơ Tự Nhiên Kết Lương Duyên
68
Trước Giờ Người Dữ Không Nói Nhiều
69
Ngày Ở Trong Núi Ra Tiên Miêu
70
Đại Nghĩa Diệt Thân Phi Hào Nhân
71
Linh Tuyền Có Đất Kết Trái To
72
Tiên Vân Tiên Xa Nhất Tuyến Thiên
73
Tiên Đồ Từ Từ Ngàn Con Đường
74
Sinh Tử Bất Hối Trụ Kiệt Ngục
75
Linh Mễ Dẫn Đến Khách Tám Phương
76
Không Tiện Không Kiêu Xương Tự Cứng
77
Tiên Môn Nhập Đạo Đâm Thọc (1)
78
Tiên Môn Nhập Đạo Đâm Thọc (2)
79
Tiên Gia Cành Lá Sinh Thất Mạch
80
Bất Tử Vu Ma Tái Hiện Thân
81
Thần Thức Giao Chiến Sinh Tử Hiểm
82
Sau Sinh Tử Thu Hoạch Phong Phú
83
Độc Cốc Tuyệt Tiên Kiếm Vô Hình
84
Ba Tháng Sơ Huấn Miêu Kinh Đường (1)
85
Ba Tháng Sơ Huấn Miêu Kinh Đường (2)
86
Tiên Môn Nhập Đạo Hảo Sư Huynh
87
Hạ Vân Tự Nhiên Sơ Giao Thủ
88
Tu Tiên Lục Nghệ Tự Nhiên Ngự (1)
89
Tu Tiên Lục Nghệ Tự Nhiên Ngự (2)
90
Kim Sí Đại Bằng Linh Phù Khuyển
91
Thâm Sơn Linh Vượn Mãnh Hổ Rống
92
Lá Bài Tẩy Trong Át Chủ Bài
93
Sinh Ra Đã Mang Kiêu Ngạo (1)
94
Sinh Ra Đã Mang Kiêu Ngạo (2)
95
Không Vì Hoàng Bạch Mê Che Mắt
96
Di Thiên Đại Họa Gõ Cửa Bàn
97
Có Tật Giật Mình Bỏ Sức Nhiều
98
Từ Xưa Đến Nay Thật Lòng Đổi Chân Tình
99
Tu Tiên Ba Tháng Không Bằng Khỉ
100
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 165