Hình bìa

Thái Hạo

Tác giả Vô Cực Thư Trùng
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,866,583
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
90 1 phiếu
Vừa độ YY
4 thích
2951 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thái Hạo người, trời cũng.

Bởi vì không bao lâu một hồi Tiên duyên mộng du đại ngàn, thiếu niên phát hạ đạo tâm đi đến cầu đạo tìm thật sự tu đạo chi lộ...

Biển nhiều bao nhiêu, duy côn ngư cũng biết; trời cao bao nhiêu, duy chim đại bàng có thể minh, thế giới lớn bao nhiêu, duy ta quần tinh Hạo Thiên vạn giới.

Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chọc tức động Phong Vân Cửu Trọng Thiên. Mặc dù là con sâu cái kiến thế hệ, cũng có cái kia chứng đạo Hỗn Nguyên chi tâm!

Tương Tự Truyện Thái Hạo