Hình bìa

Thái Cổ Tiên Vương

Tác giả Tiêm Tiêu Kiền Đậu Hủ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,531,135
Convert 100%
Cập nhật
1112 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lỡ chạm thái cổ tổ khí, Tiêu Vân xuyên qua tu tiên đại thế giới một cái bị người đánh chết phế vật trên người thiếu niên, thức tỉnh song linh căn, từ tiên môn phế vật một nhảy trở thành siêu cấp thiên tài, hắc động linh căn có thể thôn thiên nhật nguyệt, thanh vân thảo linh căn có thể hóa tạo hóa thần đằng, có thể khóa chư thiên Thần Ma.

Vạn cổ 3 nghìn giới, thiên kiêu như ngân hà cát sỏi một loại đếm không hết, thử hỏi thiếu niên vừa ra, ai cùng tranh phong?

Tương Tự Truyện Thái Cổ Tiên Vương