Hình bìa

Thái Cổ Kiếm Tôn

Tác giả Thanh Thạch Tế Ngữ
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 7,584,871
Convert 93%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 12+
Cảm Xúc Người Đọc
2
2
1823 thích
175460 đọc
3 bài
C
Giới Thiệu Truyện

Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn.

Đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự!

Hồng trần ba ngàn trượng.

Lưu ly nhiễm thiên hương.

Quần hùng cộng tranh giành.

Kiếm tôn chưởng thương hoàng.

Kiếm chân lý, vạn năm bí mật, lấy huyết Hải Vô Nhai đúc lại đăng thiên con đường, lấy ngàn tỉ xương khô lại luyện kiếm Đạo kinh thư.

Tất cả đều ở Thái cổ kiếm tôn.

Tương Tự Truyện Thái Cổ Kiếm Tôn