Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thái Cổ Kiếm Đế Quyết

Lãng Tử Phong Lưu · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
50 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện này motip không mới nhưng nội dung thì...khà khà, đọc đi sẽ thấy sự khác biệt.

không não tàn trọng sinh tu luyện từng bước tình tiết logic
Truyện tương tự đề xuất bởi langtuphongluu
vehoang69 · Luyện Khí Tầng Mười ·
15 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyen hay