Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm (Dịch)

thuanvpb · Luyện Khí Tầng Tám ·
20 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hài vch

khanhat0507 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
37 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện cực hài, main vận khí nghịch thiên, ai chọc vào thì chỉ có thể bị chỉnh chết, đọc hài hết sức