Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tề Thiên Đại Thánh

Truyện có 472 chương.
1
Đại Thoại Tây Du, Nguyệt Quang Bảo Hạp
2
Đại Thánh Không Gian
3
Hoa Quả Sơn
4
Cuồng Nước Ăn Quả
5
Ăn Tứ Đại Ác Tặc
6
Phát Động Năng Lực —— Bạo Thực
7
Thực Lực Tăng Mạnh
8
8 Giết Chết Quả Nguyên Thiên Tôn
9
9 Thất Sắc Thải Liên, Thiên Phú Kỹ Năng Đặc Biệt
10
10 Rời Đi, Hầu Vương Dự Ngôn
11
11 Đi Tới ( Kungfu Panda )
12
12 Đại Thánh Ban Ân
13
13 Bái Sư
14
14 Thiên Tài Siêu Cấp
15
15 Cướp Giật Thần Long Bí Tịch
16
16 Thần Thông: Một Đòn Trí Mạng
17
17 Cuồng Bạo Viên Hầu
18
18 Đại Long
19
19 Thầy Trò Cuộc Chiến
20
20 Hấp Thu Long Châu
21
21 Hầu Vương Tranh
22
Trận Chung Kết
23
Thủy Liêm Động
24
Binh Phách
25
Năng Lực —— Thuận Phong Nhĩ
26
Đại Thánh Áo Giáp
27
Hồ Lô Sơn
28
8 Lần Công Kích, Diệt Sơn Thần
29
Trúng Độc
30
Cơ Quan Tính Hết Thanh Xà Tinh
31
Luyện Ra Thất Tâm Đan
32
Hoá Hình
33
Trở Thành Trẻ Con
34
Tử Huyên Yêu, Thục Sơn Đại Đệ Tử
35
Lẻn Vào Tỏa Yêu Tháp
36
Bị Thương Long Quỳ
37
Cứu Long Quỳ
38
Đột Phá, Tiến Vào ( Dragon Ball ) Cực Nhanh Tu Luyện
39
Tội Phạm Truy Nã Ranch
40
Nhân Sinh Đỉnh Cao
41
Bulma Gia
42
Ranch Đại Biến Thân
43
Long Châu Radar, Xuất Phát!
44
Đầu Ngón Tay Ôn Nhu
45
Học Được Biến Thân Thuật, Ngộ Không Như Ý Bổng
46
Dung Hợp Như Ý Bổng, Cân Đẩu Vân
47
Thảo Mẹ Của Ngươi Quy Tiên Nhân
48
Dung Hợp Năng Lực
49
Bạn Trai Phúc Lợi
50
Dung Hợp! Siêu Cấp Cân Đẩu Vân
51
Chichi
52
Long Châu Ước Nguyện
53
Bulma Gào Khóc
54
Làm Ầm Ĩ Cùng Rời Đi
55
Xin Mời Long Quỳ Xem Phim
56
Sợ Ngây Người Thanh Vi
57
10 Năm Thay Đổi, Long Quỳ Ái Tình
58
Kiếm Lời Lật
59
Dung Hợp, Long Quỳ Thể Xác Và Tinh Thần
60
Rung Động Tỏa Yêu Tháp
61
Bắt Đầu Khủng Hoảng Thiên Yêu Hoàng
62
Một Gậy Đâm Tử Thiên Yêu Hoàng
63
Tỏa Yêu Tháp Ngoại Các Trưởng Lão
64
Nghĩ Trăm Phương Ngàn Kế Lên Thần Giới
65
Xông Vào Đáy Biển Thành
66
Ức Hiếp Thủy Bích
67
Thần Nữ CũNg Phiền Muộn
68
Ngộ Không CũNg Luyện ( Chí Tịnh Pháp )
69
Giả · Tôn Ngộ Không
70
Vương Mẫu
71
Gan To Bằng Trời Mỹ Hầu Vương
72
Thiên Đế Nhan Sắc Lại Tái Rồi
73
Thiên Đế Vị Trí, Để Ta Lão Tôn Tọa
74
Tịch Dao Lần Đầu Gặp Gỡ
75
Thần Giới Đại Loạn
76
Ngộ Không Biến
77
Uất Ức Chết Tà Niệm, Thiên Kiếm
78
Trở Thành Thiên Đế
79
Ma Tôn Khiếp Sợ
80
Lưu Vong Cảnh Thiên
81
Trọng Lâu Bại Thế, Trong Rừng Cây Đường Tuyết Kiến
82
Độc Nhân Vây Quanh
83
Ma Tôn Cúp Máy, Cảnh Thiên Di Chúc
84
Tuyết Kiến Động Lòng
85
Long Quỳ Hiện Thân, Trở Về Du Châu
86
Đường Khôn Củ Kết
87
Bày Xuống Thông Thiên Đại Trận
88
Long Quỳ Phát Hiện
89
Đúc Ngũ Độc Thú
90
Thu Phục Hoa Doanh
91
La Như Liệt, Độc Hậu
92
Đem Tuyết Kiến Gả Cho Ngươi, Khỏe Không?
93
Tiếp Thu Tuyết Kiến Yêu
94
Tà Kiếm Tiên Tưởng Vươn Mình
95
Tử Huyên Hiện Thân, Hồ Mị Vạn Ngọc Cành
96
Nửa Đêm Bắt Được Một Con Cáo Nhỏ
97
Đêm Đi Vạn Ngọc Chi Gia
98
Ta Thử Xem
99
Treo Tạc Thiên Phi Long Thám Vân Thủ (Một)
100
Đi Tra Thiên Phi Long Tham Vân Thủ (Hai)