Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tế Thế

Truyện có 90 chương.
1
Phần I: Nhập Thế - Sau Khi Phi Thăng
2
Sau Khi Phi Thăng 2
3
Sau Khi Phi Thăng 3
4
Khuyên Nhủ Tận Tình 1
5
Khuyên Nhủ Tận Tình 2
6
Chức Vụ Vệ Sĩ 1
7
Chức Vụ Vệ Sĩ 2
8
Chức Vụ Vệ Sĩ 3
9
Lý Do Tử Vong 1
10
Lý Do Tử Vong 2
11
Lý Do Tử Vong 3
12
Hành Trình Đến Trấn Nhỏ 1
13
Hành Trình Đến Trấn Nhỏ 2
14
Hành Trình Đến Trấn Nhỏ 3
15
Tai Nạn Lật Xe 1
16
Tai Nạn Lật Xe 2
17
Tai Nạn Lật Xe 3
18
Đêm Tỏ Tình 1
19
Đêm Tỏ Tình 2
20
Đêm Tỏ Tình 3
21
Lai Lịch Bí Ẩn 1
22
Lai Lịch Bí Ẩn 2
23
Lai Lịch Bí Ẩn 3
24
Âm Mưu Của Chủ Mưu 1
25
Âm Mưu Của Chủ Mưu 2
26
Âm Mưu Của Chủ Mưu 3
27
Thuyền Xuôi Dòng 1
28
Thuyền Xuôi Dòng 2
29
Thuyền Xuôi Dòng 3
30
Bên Rìa Tai Nạn 1
31
Bên Rìa Tai Nạn 2
32
Bên Rìa Tai Nạn 3
33
Phần Ii: Tận Thế - Kiếp Nạn Chưa Từng Có 1
34
Kiếp Nạn Chưa Từng Có 2
35
Kiếp Nạn Chưa Từng Có 3
36
Sau Khi Gặp Lại 1
37
Sau Khi Gặp Lại 2
38
Sau Khi Gặp Lại 3
39
Hành Trình Rời Khỏi Thành Phố 1
40
Hành Trình Rời Khỏi Thành Phố 2
41
Hành Trình Rời Khỏi Thành Phố 3
42
Cuộc Chiến Cẩu Vĩ 1
43
Cuộc Chiến Cẩu Vĩ 2
44
Cái Đỉnh Thanh Lọc 1
45
Cái Đỉnh Thanh Lọc 2
46
Cái Đỉnh Thanh Lọc 3
47
Đại Hội Trao Đổi 1
48
Đại Hội Trao Đổi 2
49
Đại Hội Trao Đổi 3
50
Mối Nguy Tại Hổ Thành 1
51
Mối Nguy Tại Hổ Thành 2
52
Mối Nguy Tại Hổ Thành 3
53
Bí Ẩn Miêu Thành 1
54
Bí Ẩn Miêu Thành 2
55
Bí Ẩn Miêu Thành 3
56
Tai Họa Côn Lôn 1
57
Tai Họa Côn Lôn 2
58
Tai Họa Côn Lôn 3
59
Vật Liệu Luyện Đỉnh 1
60
Vật Liệu Luyện Đỉnh 2
61
Vật Liệu Luyện Đỉnh 3
62
Phần Iii: Tái Thế - Thời Cơ Gặp Lại
63
Thời Cơ Gặp Lại 2
64
Thời Cơ Gặp Lại 3
65
Thợ Luyện Đỉnh 1
66
Thợ Luyện Đỉnh 2
67
Thợ Luyện Đỉnh 3
68
Hỗn Độn Hỏa 1
69
Hỗn Độn Hỏa 2
70
Hỗn Độn Hỏa 3
71
Nguyện Vọng Kiếp Trước 1
72
Nguyện Vọng Kiếp Trước 2
73
Nguyện Vọng Kiếp Trước 3
74
Động Toái Hồn 1
75
Động Toái Hồn 2
76
Động Toái Hồn 3
77
Lộ Trình Trốn Chạy 1
78
Lộ Trình Trốn Chạy 2
79
Lộ Trình Trốn Chạy 3
80
Hình Phạt Mất Tích (hoàn Chính Văn) 1
81
Hình Phạt Mất Tích (hoàn Chính Văn) 2
82
Hình Phạt Mất Tích (hoàn Chính Văn) 3
83
Phiên Ngoại : Không Cần Thanh Mai 1- Mạnh Cẩn X Trịnh Thịnh Vũ
84
Phiên Ngoại : Không Cần Thanh Mai 2
85
Phiên Ngoại : Không Cần Thanh Mai 3
86
Buổi Gặp Gỡ Cách Một Đời 1
87
Buổi Gặp Gỡ Cách Một Đời 2
88
Buổi Gặp Gỡ Cách Một Đời 3
89
Phiên Ngoại 2: Triệu Minh
90
Phiên Ngoại 3: Thịnh Văn Chiêu X Lữ Hằng
Chọn khoảng: 1 - 90