TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Tây Khê Tạp Trở trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Tây Khê Tạp Trở

Tây Khê Tạp Trở

#TKTT

Tác giả Đường Thập Lục
Thể loại Truyện Ma
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 9,828
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
132 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bài này nghiêm khắc mà nói là một hệ liệt, là một quyển sách do N cố sự tạo thành. Từng cố sự trong sách đều độc lập, bởi vì mỗi một bài viết một văn án đối với cái tay khốn khổ của tôi đây mà nói là một loại hành hạ, cố đem tất cả cố sự đều tập trung cùng một chỗ. Gọi chung tên sách là “Tây Khê Tạp Trở”, tạp trở ý là ghi chép hỗn tạp, tôi ở trong sách này tự thuật rất nhiều cố sự tạp nham thậm chí không thể tưởng nổi, đương nhiên, đều là bản gốc đó.

Nói rõ một chút nguyên tắc ba không của quyển sách: Không liên quan, không hạn chế, không trách nhiệm.

Không liên quan chính là cố sự độc lập; Không hạn chế chính là nội dung cố dự bay bổng phóng khoáng, tuy tạp nhưng không loạn; Không trách nhiệm chính là nếu sau khi đọc cố sự xuất hiện phản ứng xấu gì, ta đây hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha.

Xin mọi người cẩn thận đọc văn án. Nếu hiểu rồi, vậy có thể bắt đầu đọc.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tây Khê Tạp Trở!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tây Khê Tạp Trở

Bình luận Facebook của truyện Tây Khê Tạp Trở