Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

3

Bình

76

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tây Du Đại Giải Trí

rollxx · Luyện Khí Tầng Chín ·
50 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hóng hóng ......................................!

kaicleverly · Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện thú vị, đem KH-KT của thế giới hiện đại đến thế giới thần thoại làm mọi thứ xoay chuyển. Một góc nhìn khác về giai đoạn Tây Du, sự đấu đá ẩn giữa các thế lực

khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay