Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tắt đèn kể chuyện ma (Tập 1)

TiêuDaoThiênTôn · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện khá hay... nên đọc thử