Ủng Hộ Truyện Tạo Hóa Chi Môn của tác giả Ta Là Lão Ngũ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Việc donate không liên quan gì tới chương VIP và YY cũng không thu phí cho việc này.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.