Hình bìa

Tận Thế Lãnh Chúa

Tác giả Buồn Ngủ Muốn Gối
Thể loại Khoa Huyễn Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,257,779
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
8202 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trời long đất lở, sơn hà lật úp, thiên địa quy tắc dị biến, hết thảy đại biểu văn minh nhân loại thành thị đều bị phá hủy.

Đây là nhân loại tai nạn, cũng là loài người kỳ ngộ...

Ở tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một năm lâu dài trình dương sống lại đến tận thế bắt đầu tận thế giáng lâm hai ngày trước, tận thế tất cả hướng đi một cái khác quỹ đạo.

Một toà tận thế bên trong mạnh mẽ nhất thành trì lặng yên dựng lên...

PS: Mỗi ngày hai canh, trong thời gian ngọ 12 điểm, buổi tối 19 điểm, tồn cảo sung túc, mời các vị đại đại thả

Tương Tự Truyện Tận Thế Lãnh Chúa