Hình bìa

Tán Gái Đại Tông Sư

Tác giả Hung Hăng Càn Quấy Nông Dân
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,698,729
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
Độ tuổi 12+
1 thích
842 đọc
1 bài
C
Giới Thiệu Truyện

Một đài người ngoài hành tinh an trí giám sát và điều khiển nghi giám sát và điều khiển địa cầu 46 ức năm lâu. ngoại trừ rình coi giám sát và điều khiển hết thảy người, vật, thẩm tra tư liệu bên ngoài, còn có thể đem bất luận cái gì cao nhân cả đời màn hình giám sát cấy ghép đến người trong óc, lại để cho người rất nhanh kinh nghiệm đối phương đích nhân sinh cuộc sống, do đó học hội đối phương tuyệt kỹ.

Vì vậy, Hạng Vũ vũ kỹ! Hoa Đà y kỹ! Vương Hi Chi thư pháp

Tương Tự Truyện Tán Gái Đại Tông Sư