Hình bìa

Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song

Tác giả Kiếm Bắc Vọng
Thể loại Lịch Sử Quân Sự Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,061,617
Convert 100%
Cập nhật
12 thích
2885 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đã full bạch bào mang giáp đấu Dược Sư, Tôn Tẫn thống quân phá Trường Khanh, Bá Vương mạnh mẽ Chiến Thần tướng, Phá Quân hợp lực Trảm Thiên hùng; Thế Dân dương mưu phá Khổng Minh, Trương Lương thiết kế vũng hố Lưu Cơ, Lý Tư trợ lực Vi Thúc Đại, song đế dắt tay Định Thần tiểu bang.

Tương Tự Truyện Tam Quốc Triệu Hoán Vô Song