Hình bìa

Tam Quốc Ta Là Người Vô Danh

Tác giả Du Hiệp Phạm Nhi
Thể loại Lịch Sử Quân Sự Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 665,691
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
821 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Tới đem hãy xưng tên ra? Ngô cũng không giết hạng người vô danh! "

Hắn xoay người rời đi.

"Tặc tướng chạy đâu! Hãy xưng tên ra! "

"Ngô Minh. "

Cái gì? Lữ Bố thẹn quá thành giận, sức chiến đấu mạnh nổ?

Hệ thống, đến cái Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô, Lý Tồn Hiếu, tam anh ngược Lữ Bố a !! Ôn Hầu trong nháy mắt thay đổi Ôn Khỉ.

Gian hùng Tào Tháo, nhân đức Lưu Bị, ta có hệ thống, làm cho gian hùng thay đổi gian gấu, nhân đức thay đổi nhẫn đức.

Thành Viên Đóng Góp

test
10:10 05/11/2017

Tương Tự Truyện Tam Quốc Ta Là Người Vô Danh